top of page

BESITES - Kafka-kutatói rezidencia rezidencia

A korábban „Equinox-táncsorozat” munkacímmel pályáztatott „BESITES” a 2011. decemberben indult kétéves francia, magyar, mexikói, szlovák kulturális együttműködésünk magyarországi társprojektje.

Koncepciója, hogy az anyaprojekt, az „ÉQUINOXE” inspirációs origójából, azaz Franz Kafka „idegenség-szótárából” kiindulva kutatói műhelyformában vizsgálja ennek az idegenségnek a mibenlétét.
Alkotó- és kutatóműhelyünk kimeneti oldala tartalmaz egyrészt egy installáció- és performansz-sorozatot, azaz apró jelenetek egymásba fűzhető laza láncolatát, melyeknek hívószava az idegenség, másság, kitaszítottság, kirekesztés, médiuma a táncoló test, kulisszája fényből, mozgóképből és Budapest kevéssé ismert, elfeledett, vagy a város jelenlegi működési struktúrájában rejtve maradó, eldugott terei.
A koreográfiai műhelyt épp ezért egy építészeti kutatómunka előzi meg, melynek vezetésére a Kortárs Építészeti Központot kértük fel.
Az építészeti kutatás dokumentációs anyaga, vagy annak bemutatása éppúgy részét képezheti az installációnak, mint maga valós tér. Az épített objektum és környezete feldolgozható mozgóképen vagy egyéb más képzőművészeti eszközökkel.
A „BESITES” egy speciális várostérkép mentén bejárható, fokozatosan befogadható mű. A néző nem passzív "elszenvedője" az előadásnak, hanem aktív cselekvője: munkája révén nyer értelmet a sok kis jelenet-fragmentum, a megtett út adja ki magát a darabot.
A két jelenet közt eltelt szünet nem üres idő, hanem a feldolgozás, megértés, befogadás, továbblépés ideje.
A darab egy várostérkép és egy mentális térkép, játék a jelenidejűség, a történelem ideje és a művészet időtlensége közt -időutazás is... Egy alagút Kafka Prágája és a mi Budapestünk közt...
A három szekció –építészet/urbanisztika, koreográfia, vizualitás- egymásra épülő modulokban dolgozza ki az „előadás-fragmentumokat”, a mű várostérképét, a civil közönség bevonásának módszereit.

 

A MŰHELY „FORGATÓKÖNYVE”:


2012.11.02-05. 10-19h Kontakt Budapest Stúdió (VI. Hegedű utca 3.)

szabad asszociációk, kötetlen műhelymunka a mentorok vezetésével

 

2012.11.06-07. 10-19h BEM Art Mozi (II. Margit Krt. 5/b.)

>> publikus prezentációk

 

2012.11.06. 14-17h OUTSIDE EVENT

kafkai városbújócska a BEM környékén egy mozitermi ráhangolódó hanginstallációs szeánsz után

 

2012.11.07. 19-22h INSIDE EVENT

tér a térben, test-tér-szubjektum-idegenség: definíció-kísérletek a műhelyben forgatott mozgóképanyagok és arra reflektáló kortárs tánc performanszok segítségével

 

táncművész kutatók: Hrotkó Heléna, Lányi Juli, Petrovics Sándor, Szűcs Dóra Ida

vendég előadók: Caroline Lemiere (FR), Laura Vera Esperanza (MX), Giovanni Adrián Pérez (MX), Reynaldo Martínez Santiago (MX),

koreográfiai mentor: Bakó Tamás

 

audio-vizuális kutatók: Bóna Viktor, Ebner Dávid, Molnár Gergely, Várnai Péter

audio-vizuális mentor: Szűcs Réka

 

urbanista kutatók: Hajdú Lili, Paczolay Zsófia

látvány konzultáns: Hevér Zsófi

produkciós asszisztens: Szűcs Dóra Ida

 

 

  • A műhely a Nemzeti Kulturális Alap Táncszakmai Kollégiuma támogatásában valósul meg.
bottom of page