top of page

Képzések, kutatások

TUDOMÁNYOS DISKURZUS, PUBLIKÁCIÓ


Egy tudományterület vagy műfaj legitimitásának záloga a megfelelő mennyiségű, szakmailag megalapozott tudományos publikáció –elméleti, történeti munka, recenzió.
Sajnos ma Magyarországon ennek híján vagyunk. Ugyan születnek szép számmal táncfilmek, ráadásul -szerény ugyan, de mégis- támogatás is igényelhető hozzá. Valamint előbb a Műhely Alapítvány –EDIT Nemzetközi Táncfilmszemle-, majd a Merlin Színház, a Gödör Klub, sőt, a Kontakt Táncért Alapítvány szervezésében is napvilágot látnak filmszemlék.
Mégis: egyrészt egyelőre a tudomány kitagadja, vagy tudomást sem vesz róla, másrészt –mintegy ennek folyományaként, de okaként is egyszerre- egyáltalában nincs hozzáértő szakmai kritika. Ad hoc dilettáns elemzések vannak csupán.
Nem csoda, hiszen a recenzensnek éppannyira kellene otthonosan mozognia a tánctörténetben, mint a film és általában az esztétika területén. Ilyen szakemberek nem képződnek nálunk.
Intézményünk hosszú távon ezen is változtatni kíván.
• tematikus tudományos előadások, konferenciák, találkozók szervezése, társszervezése
• megjelenés hazai és nemzetközi konferenciákon tematikus előadásokkal (Nemzetközi Filmtudományi Konferencia, Kolozsvár, Doktori Konferencia, Kolozsvár, Laterna Filmakadémia, Pécs, LOIKKA Festival, Helsinki, MIR Festival, Athén, Cinedans, Amsterdam)
• tudományos szövegek elhelyezése (Magyar Műhely folyóirat)
• szakmai képzés elősegítése (Tánc/Film/Mű/Hely, egyetemi kurzus Pécsi Tudományegyetem, EuroCulture Summer School nemzetközi workshop)

WORKSHOP, KURZUS, LABOR


Rendszeres szakmai képzéssel, hazai filmkészítő és külföldi táncfilmes oktatók meghívásával ösztönözzük a magyar táncfilm-készítés professzionalitását.

fotó: Behek Péter

bottom of page