top of page

Bakó Tamás - Harsányi Réka – Szűcs Dóra Ida - Szűcs Réka

(Broken Projects):

A rövidtávfutó magányossága

-installáció, performansz, politikai koreopoétika

2017. augusztus 31. csütörtök, 20h

Artus Stúdió (1116 Budapest, Sztregova u 8.)

 

Bakó Tamás – Harsányi Réka – Szűcs Dóra Ida – Szűcs Réka

további alkotók, előadók: Bolcsó Bálint

 

A cím arra utal, hogy az előadás több rövidebb, „idő alapú” művet tesz egymás mellé, úgy, mintha egy este két-három kisebb koreográfiát látnánk vagy egy szkeccsfilmet néznénk meg.

A „rövidtávfutó számokban” a „still act” a „késleltetés” és az ezeken keresztül megvalósítható jelenlét alapú performativitás különböző koreográfiai lehetőségeit járjuk körül.

A „still act” Nadja C. Seremetakis, görög antropológus kifejezése, ahogy André Lepecki, New Yorkban élő brazil táncteoretikus interpretálja, azoknak a pillanatoknak a leírására, amikor a szubjektum megakasztja a történelem áramlását és a rákérdezés gyakorlatával él.

Seremetakis olyan személyes példákkal szemlélteti a nyugalom aktusát, melyek a történetiség anyagi kultúrájához tartoznak –dolgok, terek, gesztusok, mesék-. Ilyenkor metaforikusan lelassul az idő a számunkra, hogy kiléphessünk a jelen áramlásából.

„A nyugalom az a pillanat, amikor az eltemetett, az eldobott és az elfelejtett a társadalom szociális felszínére menekül, akár az életmentő oxigén. A kilépés pillanata ez a történelem porából.” –írja Seremetakis.

A „still act”-nek megvan a hagyománya az európai és az amerikai kortárstáncban, s rátalálhatunk egyes magyar példáira is, bár Magyarországon a fogalmat ez idáig nem igen használta a teoretika vagy a kritika.

Noha ez a „koncentrált nyugalmi állapot”, „lecsendesülés” az egyre felgyorsuló mindennapi élet ellenpontjaként is értelmezhető, s ily módon a 21. században bármikor és egyre inkább releváns viselkedésforma lehet különböző élethelyzetekben, mint alkotó-előadói magatartást mindig különböző társadalmi-politikai határhelyzetek, krízisek teremtik meg: háborúk, hirtelen bekövetkezett szociológiai változások.

Lepecki összekapcsolja Seremetakis nyugalomaktusával Homi K. Bhabha, indiai teoretikus posztkolonialista „késleltetés” (time-lag, lagging, slowing down, belatedness) fogalmát, és aztán rámutat ezek koreográfiai –korporeális- megvalósulásaira.

A Bhabha-féle késleltetés életben tartja a múlt folytonos megkonstruálását a jövővezérelt modernitásban, valamint térbelivé teszi a (máig gyarmatosító) jelent és az attól folytonosan lemaradó (gyarmatosított, marginalizált) múltat. Ennek az időbeli elcsúszásnak, lemaradásnak az érvényességét nem csak a gyarmatosító tartja fenn, de a gyarmatosított is, azáltal, hogy önmagát a gyarmatosítóhoz képest definiálja, hozzá kíván felzárkózni, idomulni.

            Vö. C. Nadia Seremetakis: Prelude és C. Nadia Seremetakis: The Memory of the Senses, Part II: Still Acts In: C. Nadia Seremetakis (szerk.): The Senses Still: Perception and Memory as Material Culture in Modernity. The University of Chicago Press, 1996 . oldal?

            Vö. Bevezetés: A mozgás politikai ontológiája, In: André Lepecki: A tánc kifulladása. A performansz és a mozgás politikája. Kijárat Kiadó Budapest, 2014. p37

            Vö. Homi K. Bhabha: Conclusion. 'Race', time and the revision of modernity. In: Homi K. Bhabha: The Location of Culture. London ; Routledge, New York, 1994. p236-256

 

Támogatók: Apodosz Alapítvány, Artus, Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola, Mediaware, Nemzeti Kulturális Alap

 

Információ:

www.megorzo.hu

www.artus.hu

harsanyireka.net

www.rekaszucs.com

connectedbodiesteam.wordpress.com

© Értékmegőrző|SAFE Art Studio

--

esemény dokumentáció (Broken Z  2015)

esemény dokumentáció (Broken O 2016)

teaser 2017

 

facebook esemény

 

 

[1] http://mek.oszk.hu/00100/00124/00124.htm

fotó: Harsányi Réka, Michaela Bottkova


bottom of page